Infra monitoring met glasvezel

Bbci Frijwijk heeft enkele maanden geleden drie nieuwe diensten gelanceerd. Eén van die nieuwe diensten was Geomonitoring. Nieuw omdat een unieke combinatie wordt gemaakt van de meest innovatieve, niet-gecoate glasvezels met de nieuwste generatie optische sensoren en unieke software voor 3D monitoring. Voor monitoring van de Haringvlietbrug hebben bbci Frijwijk en het Italiaanse FibreSecurity de handen in één geslagen (toen het nog mocht) om deze innovatieve methodiek voor Geomonitoring te ontwikkelen. Deze blog legt alle ins & outs bloot.

Een project met infra monitoring door bbci frijwijk

Geavanceerde Geomonitoring

Bbci Frijwijk is er, samen met FibreSecurity, in geslaagd om een systeem te installeren die de noodzaak tot herstel of onderhoud op de Haringvlietbrug (regio Rotterdam) signaleert én dit automatisch doormeldt (zodat erop gealarmeerd kan worden), zonder dat dit veel installatiewerk heeft gevraagd. Resultaten worden gebruikt om het rekenmodel te toetsen en verbeteren. Bovendien worden metingen ontvangen binnen de nieuwste generatie software die bewegingen van het infra-kunstwerk realtime en in 3D weergeeft. Aannemers en projectleiders van infraprojecten hoeven daarom geen rapportages af te wachten van eerder gedane metingen. De meetopstelling voor geotechnische monitoring is uniek. Juist daarom is hier patent op aan gevraagd.

Glasvezels in combinatie met optische sensoren en 3D software

Essentieel is de ‘samenwerking’ tussen de meest geavanceerde optische sensoren, glasvezels en 3D software. De glasvezels zorgen wél voor het doormelden van data maar vereisen niet dat er veel installatiewerkzaamheden moeten worden verricht op het infra object. De data geven inzicht in de staat van onderhoud en de (rest)levensduur van de constructie. Door hier grenswaarden aan te geven, kan er gealarmeerd worden. De software geeft uniek inzicht in de ontwikkelingen op het infra object. Doordat de meetdata realtime en in 3D worden weergegeven, wordt zeer duidelijk waar precies, welk onderhoud of welk herstel nodig is. Dit scherpe inzicht bespaart aannemers tijd en dus geld bij herstelwerkzaamheden. Ook de noodzaak van spoedreparaties zal flink afnemen.

Glasvezel

Bbci Frijwijk is tot deze oplossing gekomen doordat er op de Haringvlietbrug niet gelast mocht worden. Bbci en FibreSecurity kozen er daarom voor gebruik te maken van ‘bare fibres’. Glasvezels zijn normaal gesproken voorzien van een beschermende coating. Die glasvezels mét coating zouden echter te zwaar worden om zonder te lassen te kunnen worden bevestigd aan de Haringvlietbrug. Gecoate glasvezels zouden bovendien te veel druk leggen op de gelijmde, optische sensoren.

een project met infra monitoring door bbci frijwijk

Installatie van niet-gecoate glasvezels

Daarom zijn glasvezels zonder coating gebruikt die met een speciale lijm (tape) ‘gewoon’ onder (dus ook uit het zicht) de Haringvlietbrug zijn geplakt. De niet-gecoate glasvezels zijn net zo dun als een mensenhaar en hebben ook een overeenkomstig gewicht. Het installeren van deze meetopstelling op ieder willekeurig infra object vraagt weinig tijd, maar kan wel decennialang blijven hangen en dus al die jaren blijven monitoren op onderhoud.

Optische sensoren

Naast de ‘bare fibres’ maakt bbci Frijwijk gebruik van de nieuwste generatie optische sensoren. Deze sensoren hebben de grootste gevoeligheid om de geringste verandering te signaleren in technische, mechanische en zelfs chemische omstandigheden zoals:

  • druk
  • trilling
  • deformatie of vervorming
  • corrosie (roestvorming)
  • stress
  • gewicht
  • temperatuur
  • elektrische stroom

Veranderingen die allemaal, op lange termijn, schade aan de infrastructuur kunnen veroorzaken. Door met deze geomonitoring vroegtijdig de noodzaak tot onderhoud of herstel vroegtijdig en lokaal te signaleren, voorkom je ernstige (constructie) schade aan het infra object. Je hoeft minder kostbare hersteloperaties op te starten die vaak met spoed moeten worden uitgevoerd.

Project Haringvlietbrug

Bbci Frijwijk heeft samen met FibreSecurity met veel enthousiasme de Geomonitoring ‘nieuwe stijl’ geplaatst op de Haringvlietbrug. Deze belangrijke brug binnen het Nederlandse verkeersnetwerk vraagt op meerdere punten om onderhoud. De klep van de Haringvlietbrug moet zéker voor 2023 vervangen zijn. Wanneer Rijkswaterstaat de klep gaat vervangen, dan wordt ook het bewegingswerk, de bediening en de besturing van dit beweegbare deel meegenomen. Dit neemt niet weg dat later ook het vaste deel van de Haringvlietbrug en de A29 gerenoveerd zal moeten worden. De planning hiervoor is na 2029. Rijkswaterstaat neemt de voorbereiding op dit onderhoud uiterst serieus juist omdat de vaarweg onder de brug en de verkeersweg over de brug zo lang mogelijk vrij doorgankelijk moeten blijven. Ondertussen monitort bbci Frijwijk de brug erop dat de staat van onderhoud niet verslechterd.

Nut & noodzaak van monitoring van infra

Rijkswaterstaat werkt letterlijk dag en nacht aan betere bereikbaarheid. Bbci Frijwijk & Fibre Security hebben met veel enthousiasme daar een steentje aan bij weten te dragen, omdat vroegtijdige signalering van onderhoud grootscheepse hersteloperaties kan beperken. En de hersteloperaties lokaal (op de juiste plekken) kunnen worden uitgevoerd. Komende jaren staan sowieso veel renovatieprojecten en projecten ter vervanging van bestande infrastructuur nog op de planning. Zéker tunnels, bruggen en viaducten die aangelegd zijn in de jaren 1950 – 1960 hebben onderhoud, herstel of renovatie nodig. Deze oude infrastructuur is niet bestand tegen zo veel verkeersdrukte en ook niet tegen zulke zwaar vrachtverkeer. Met geomonitoring kunnen we decennialang de noodzaak tot onderhoud vroegtijdig signaleren en daarop acteren. Zeker voor kwetsbare infra objecten/ kunstwerken als bruggen, tunnels, aquaducten, viaducten en fly-overs bespaart dit op kostbare en langdurige onderhouds/ herstelprojecten. Glasvezel is ook zeer geschikt om toe te passen op binnenstedelijke bouwprojecten.

Bbci Frijwijk

Heeft u vragen over monitoring van infra kunstwerken, kademuren, tunnels en viaducten? Of wilt u meer weten over onze nieuwe manier van werken bij Geomonitoring? Neem dan contact met ons op.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek