Wat is de impact van daling van het grondwaterpeil op de kwaliteit van een fundering?

Nederland kampt al jaren met funderingsproblematiek en ernstige verzakking van bouwwerken. Zéker in natte veengebieden en in steden zoals Rotterdam, Schiedam, Gouda en Zaanstad. Door de extreme, langdurige droogte van de laatste jaren (sinds 2018) heeft deze problematiek zich uitgebreid naar heel Nederland. Bbci Frijwijk verdiept zich daarom in de vraag wat de impact is van daling van het grondwaterpeil op de kwaliteit van funderingen.

Medewerker van bbci frijwijk onderzoekt daling van het grondwaterpeil en impact op fundering
Medewerker van bbci frijwijk onderzoekt daling van het grondwaterpeil en impact op fundering
 • Dienstverlening op maat
 • NIVRE geregistreerd
 • VCA & KOMO gecertificeerd

Wat is de impact van daling van het grondwaterpeil op de kwaliteit van funderingen?

De funderingsproblematiek heeft zich uitgebreid naar heel Nederland omdat de droogte invloed heeft op kleilagen. Paalfunderingen in die normaal zo stabiele kleilagen zijn deels droog komen te staan door het verlaagde grondwaterpeil en een inklinkende bodem. Een ideale situatie voor hout-aantastende schimmels en bacteriën om zich ongekend snel te vermenigvuldigen. Zij nestelen zich in het blootgestelde deel van de houten funderingspalen en eten die palen van binnenuit op. Funderingspalen worden dan te dun en verliezen te veel draagkracht om de bovengelegen bebouwing te kunnen dragen. Dit proces wordt ‘paalrot’ of ‘palenpest’ genoemd.

Let wel op, funderingspalen kunnen ook droog komen te staan doordat grote boomwortels te veel vocht onttrekken aan de ondergrond of doordat de ‘gezonde’ grondwaterbalans verstoort raakt als gevolg van een lekkage in de riolering of van een inschattingsfout bij waterschappen.

 

Medewerker van bbci frijwijk onderzoekt daling van het grondwaterpeil en impact op fundering

Tast alleen een dalend grondwaterpeil de draagkracht van funderingen aan?

Funderingsproblemen kunnen ook ontstaan door andere factoren dan alleen door jarenlange daling van het grondwaterpeil. Wij noemen enkele voorbeelden.

 • Verandering van de verkeerssituatie, mogelijk is er een verkeersdrempel aangelegd, rijdt er veel bouwverkeer langs of is er te veel trilling door verkeer als gevolg van een wegomleiding.
 • Een te grote verandering van de bodembelasting.
 • Te grote trillingen door werkzaamheden in de omgeving.
 • Een slecht aangelegde kelder die het evenwicht te veel verstoort of een aan- of opbouw die te veel gewicht toevoegt aan de bestaande fundering.

Hoe weet je of een funderingsonderzoek nodig is?

Mogelijk vraagt u zich af of ook u misschien kampt met een te zwakke fundering, juist omdat de funderingsproblematiek nu in Nederland zo groot is. Het onderstaande kan er inderdaad op wijzen dat de draagkracht van uw fundering inderdaad niet meer afdoende is.

 • U ziet scheuren in binnen- of buitenmuren.
 • Deuren en ramen gaan steeds meer klemmen of juist openvallen.

U merkt dat uw pand lager of schever komt te liggen doordat het verschil bijvoorbeeld ten opzichte van het trottoir groter wordt.

Hoe weet je of de fundering hersteld dient te worden?

Zéker als u een houten paalfundering of een fundering op staal heeft, dan kan het verstandig zijn om een funderingsonderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek geeft inzicht in de noodzaak van funderingsherstel. Dient de fundering inderdaad hersteld te worden, dan wijst een onderzoek door een gespecialiseerd bureau uit op welke termijn dit dient te gebeuren. Anderszins dient u bij aankoop van een pand te weten of en wanneer u in de toekomst tegen een flinke kostenpost van funderingsherstel aanloopt. Triest genoeg wordt in Nederland funderingsherstel niet vergoed wanneer de funderingsschade het resultaat is van paalrot.

Funderingsonderzoek door bbci Funderingsadvies

Bbci heeft een apart bedrijfsonderdeel voor funderingsonderzoeken, bbci Funderingsadvies, die u eventueel met subsidie kunt laten uitvoeren. Deze onderzoeken geven antwoord op vragen als:

 • Is herstel van mijn fundering nu nodig, of kan dit ook over 10 tot 15 jaar worden uitgevoerd?
 • Wat is de ernst en de aard van het funderingsprobleem?
 • Kunt u kosten van funderingsherstel delen met buren? Mogelijk is uw woning constructief verbonden met die van uw buren. Het gezamenlijk laten onderzoeken en herstellen van de fundering scheelt veel geld!

Heeft u dus vragen over uw fundering? Bel dan bbci Funderingsadvies op nummer 010 – 281 84 44.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek