Westluidensepoort Tiel

Opdrachtgevers: Van Hattum en Blankevoort B.V. en Gebr. Van Kessel B.V.

In het centrum van Tiel wordt een cultureel centrum met woningen en parkeergarage ontwikkeld. Omdat de contouren van dit bouwproject op 7 meter afstand van bestaande woningen liggen, is omgevingsbeïnvloeding enorm van belang.

Voor start van de werkzaamheden, eind 2013, heeft bbci Frijwijk de panden rondom de bouwlocatie betrokken in bouwkundige vooropnamen. De panden zijn aan de binnen- en buitenzijde bekeken door onze experts en eventuele gebreken zijn middels foto’s en tekstrapportage vastgelegd.

Daarna is een monitoringsplan opgesteld waarin een op maat gemaakt plan is opgesteld om de werkmethoden beheersbaar te houden door middel van monitoring van trillingen, zettingen, horizontale verplaatsingen, rotatie en uitbuiging.

Bij de sloop van de oude bebouwing hebben wij dan ook de trillingen gemonitord conform de SBR-richtlijn A ‘Schade aan gebouwen’. Na de sloop is vervolgens de bouwkuip gemaakt. Hiervoor zijn de damwanden ingetrild en gedrukt wat spannend was gezien de ondergrond in deze omgeving. Ook tijdens deze werkzaamheden zijn dus trillingsmetingen aan diverse panden in de omgeving uitgevoerd. Naast de gebruikelijke trillingsmetingen is er ook gemonitord op SBR-richtlijn B ‘Hinder aan personen’ tijdens de werkzaamheden.

Tijdens de nieuwbouw hebben wij ons voornamelijk geconcentreerd op zettingen in de omgeving en eventuele uitbuiging van de damwand. Dit is gedaan door diverse deformatiemetingen toe te passen zoals het meten van de hoogte van de woningen, rotatie van gevels en eventuele verplaatsingen van de bovenzijde damwand en het asfalt rondom het bouwterrein.

De uitbuiging van de damwand is tijdens de kritische perioden frequent in de gaten gehouden middels inclinometingen.

Ook dit project is met behulp van monitoring en metingen met groot succes uitgerold.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek