Nieuwbouw WijCK

WijCK is een levendige en groene buurtontwikkeling naast de metrohalte Pijnacker Zuid in de Gemeente Pijnacker-Nootdorp. Dura Vermeer Bouw Zuid West B.V. is in dit project niet alleen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van circa 330 woningen, verdeeld over vier deelgebieden. Daarnaast worden de mobiliteitshub en de groene, autovrije openbare ruimte door hen ontwikkeld en gerealiseerd. Dura Vermeer zal in de toekomst ook actief betrokken blijven als exploitant van de mobiliteitshub.

total station

Werkzaamheden en risico’s

De risicovolle werkzaamheden voor de omgeving bestaan voornamelijk uit de heiwerkzaamheden naast het metrostation Pijnacker Zuid. Hierbij wordt rekening gehouden met het risico op trilling en zetting (verplaatsing van grond) die kan optreden nabij het perron. Vanwege de metro’s die langs de perronplaten rijden is het van belang om hier continu de ligging van te monitoren.

 

Voorbereidingsfase

Tijdens de voorbereiding van dit project is bbci Frijwijk ingeschakeld om mee te denken over de te nemen beheersmaatregelen en meetopstelling voor continue deformatie monitoring.

Als onderdeel van het advies is er een schouw op locatie uitgevoerd waarbij geïnventariseerd is welke meetopstelling in de praktijk het beste tot zijn recht komt. Er is gekozen voor de inzet van een Total Station die vanaf één vaste, centrale plek een zichtlijn heeft op alle meetpunten op het perron en referentiepunten buiten het invloedsgebied.

In overleg met de gebouweigenaar is besloten om de meetopstelling op het dak te plaatsen van het tien verdiepingen tellende complex Weidevogelhof aan de overkant van het spoor.

Door de meetpunten, referentiepunten en Total Station een week voorafgaand aan de werkzaamheden te plaatsen is een nulmeting deformatie uitgevoerd aan de perronplaten. Met de verkregen meetdata kan tijdens de monitoringsperiode de data worden vergeleken met de nulsituatie en worden afwijkingen inzichtelijk.

Naast de deformatiemonitoring is voor start van de werkzaamheden d.m.v. een bouwkundige vooropname het huidige schadebeeld van de omgeving vastgelegd in een rapportage. Hierbij zijn de omliggende infrastructuur, het metrostation en de perrons vastgelegd.

Realisatiefase

Tijdens de heiwerkzaamheden is 24/7 deformatie monitoring uitgevoerd om de stabiliteit van de perronplaten te waarborgen.

Alle meet- en referentiepunten zijn gemeten met een tijdsinterval van 15 minuten. Door een alarmeringsfunctie worden belanghebbenden onmiddellijk op de hoogte worden gebracht wanneer vooraf bepaalde grenswaarden worden overschreden. Hierdoor kan snel actie worden ondernomen om (verdere) schade te voorkomen.

Het heiwerk heeft zich na enige tijd verplaatst naar een grotere afstand tot het metrostation. Hierdoor is de monitoring afgeschaald in frequentie en is periodiek bemand gemeten om vinger aan de pols te houden.

Resultaat

Dankzij de continue deformatiemonitoring heeft het metroverkeer geen last ondervonden van het heiwerk en zijn de heiwerkzaamheden binnen de planning afgerond zonder schade aan het metrostation.

Wij zijn onze opdrachtgever dankbaar voor de kans om onze bijdrage te leveren aan dit mooie project.

Neem contact op

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek