Nieuwbouw Legends

Legends is een ontwikkeling in het nieuwe stadsdeel van Gemeente Utrecht, Leidsche Rijn. Op deze plek wonen straks 55-plussers in 152 levensloopbestendige huurappartementen, in de sociale-, midden- en vrije huursector. Het ontwerp staat in het teken van actief en betekenisvol ouder worden. Senioren staan nog midden in het leven en daar vormt Legends zich volledig naar.

Werkzaamheden

De risicovolle werkzaamheden voor de omgeving vinden met name tijdens de bouw van de 2-laags parkeerkelder van het project plaats. Werkzaamheden die mogelijk invloed kunnen hebben op de omgeving zijn:

  • Aanbrengen van een damwand binnen enkele meters van de tunnelwand
  • Aanbrengen van grondverdringende schroefpalen op minder dan 1 meter van de tunnelwand

 

De projectlocatie kenmerkt zich door de ligging, direct naast de Stadsbaantunnel en de tunnelbak van de snelweg A2. Deze zijn aan de bovenzijde al volledig bebouwd met infrastructuur en het fraai ingerichte Berlijnplein. Het bouwterrein grenst aan de ene zijde aan de distributietunnel voor vrachtverkeer om het Centrum van Leidsche Rijn te bevoorraden. Aan de andere zijde van de bouwlocatie ligt een talud van de Vaduzdijk met een belangrijke hoofdfietsroute naar Leidsche Rijn Centrum.

Voorbereidingsfase

Tijdens de voorbereiding van dit project heeft bbci Frijwijk meegedacht en geadviseerd over de te nemen beheersmaatregelen en opzet van de monitoring. Er is een monitoringsplan opgesteld waarin op basis van een risicoanalyse de exacte invulling en randvoorwaarden van de diverse beheersmaatregelen is voorgeschreven.

Tijdens een bouwkundige vooropname is het huidige schadebeeld van de omgeving vastgelegd. Met name de omliggende infrastructuur, buitenzijde van de tunnelconstructie van beide tunnels en het aangrenzend deel van het Berlijnplein zijn hierbij vastgelegd in een rapportage.

Daarnaast is een nulmeting deformatie uitgevoerd aan zowel de moten van de Stadsbaantunnel alsmede de distributietunnel. Met de verkregen meetdata kan tijdens de realisatiefase de data van herhalingsmetingen worden vergeleken met de situatie tijdens de werkzaamheden en worden afwijkingen inzichtelijk. Er is gewerkt met prisma’s om tot een hoge meetnauwkeurigheid te komen.

Realisatiefase

Tijdens het aanbrengen van de damwanden en grondverdringende schroefpalen zijn zeer frequent herhalingsmetingen deformatie uitgevoerd om de stabiliteit van de tunnels te waarborgen. Daarnaast heeft er trillingsmonitoring plaatsgevonden zodat er direct kon worden ingegrepen in geval van overschrijdingen.

Resultaat

Door al vroeg in de voorbereidingsfase te zijn betrokken bij het project heeft bbci Frijwijk de ruimte gekregen van haar opdrachtgever om de risico’s gedegen te identificeren, beoordelen en beheersbaar te maken.

Hierdoor zijn beide tunnels tijdens het project operationeel gebleven en zijn er geen afwijkingen in de constructie geconstateerd.

Wij zijn dan ook trots om met het huidige woningtekort en de aankomende vergrijzing ons steentje te mogen bijdragen aan een soepele en professionele uitvoering van dit project.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek