Monitoring herstructurering Leeghwaterstraat in Delft

Werkzaamheden
Onze opdrachtgever heeft de tender gewonnen om de Leeghwaterstraat in Delft compleet te herstructureren. De Leeghwaterstraat en enkele zijwegen zijn totaal opengebroken, ontgraven, voorzien van nieuwe riolering, kabels en leidingen en tot slot opnieuw bestraat en geasfalteerd. Dit ging gepaard met wegafzettingen, graafwerkzaamheden, bemalingen, zwaar transport en lange werkdagen/weken met veel verschillende partijen.

 

Plan van aanpak
Nadat de aannemer opdracht heeft gekregen hebben ze met ons contact gezocht om een plan van aanpak op te stellen voor de gehele monitoring van het project.

Monitoring
Op dit project zijn er in het voortraject diverse bouwkundige opnamen uitgevoerd. Het merendeel waren exterieuropnames, maar de gebouwen waar men met (zeer) gevoelige apparatuur werkt is er ook een interieuropname gedaan. Mede door deze opnamen zijn de categorieën van diverse gebouwen vastgesteld voor de instellingen van de trillingsmetingen.

Ook zijn er diverse geluids- en fijnstofmeters geplaatst nabij de werkzaamheden. Deze meters zijn, samen met de trillingsmeters, tijdens het project met de werkzaamheden meeverhuisd. Zo kon er te allen tijde een goed beeld van de omgeving worden geschetst.

Een kritiek object in het project is de “afstandverwarmingskoker” (AV-koker). Dit is een betonnen leidingkoker van 1,5 meter bij 1,5 meter over de gehele lengte van de Leeghwaterstraat. Door deze koker lopen allerlei essentiële datakabels en diverse stadsverwarmingsbuizen. Nauwkeurige monitoring was een harde eis. Na overleg is overeen gekomen om deze koker te monitoren op deformaties met ons Liquid Level Systeem.

LEAN plannen
In het voortraject werden diverse uitvoerende partijen uitgenodigd om samen met elkaar een LEAN planning op te stellen. Na een hele dag plannen, overleggen, stickers plakken en meedenken is er een juiste planning opgesteld.

Verloop project
Het project begon met vertraging vanwege onvoorziene omstandigheden die men aantrof in de bodem. Hierdoor kwam de opgestelde LEAN planning in gevaar. Deze is vervolgens aangepast om de verloren tijd in te halen. bbci Frijwijk heeft zich toen flexibel opgesteld, en is met snel handelen in staat geweest om de omgeving rondom de versnelde werkzaamheden alsnog goed te monitoren.

Wat heeft de samenwerking met bbci Frijwijk voor de aannemer opgeleverd?
Er is een juiste oplossing voor de monitoring van een ingewikkeld object (AV-koker) bedacht en uitgevoerd. Door continu te monitoren kon er tijdig gestuurd worden op de strenge grenswaarden om schade en overlast te voorkomen.

Ook werd er op diverse locaties trillings- geluids- en fijnstofoverlast gemeld vanuit de omgeving. Door onze geplaatste meters kon onze opdrachtgever deze klachten weerleggen met data uit deze meters. Hierdoor is de overlast tot een minimum beperkt.

Vraag direct zelf een offerte aan!

Vraag een offerte aan!

Bel mij zo snel als mogelijk terug

    We gebruiken je gegevens alleen op de manier zoals omschreven in onze privacy statement

    Nieuwsbrief

    Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ander belangrijk nieuws.

    Direct aanmelden