Bijzondere nieuwbouwwoning in Loosdrecht

In Loosdrecht aan de Veendijk, wordt door onze klant een nieuwbouwwoning gerealiseerd. Bijzonder aan deze woning is dat hij geheel onderkelderd wordt. Om de kelder te realiseren zullen damwanden worden aangebracht. Later worden in de bouwkuip heipalen aangebracht.

Plan van aanpak

Nadat de aannemer opdracht had gekregen hebben ze met ons contact gezocht om een plan van aanpak op te stellen voor de gehele monitoring van het project. Bijzonder bij dit project is dat de Veendijk nog steeds zijn primaire functie als waterkering vervult. De dijk verdiende in dit project daarom extra aandacht.

Het aanbrengen van damwanden in de teen van de dijk kan enorme gevolgen hebben voor de dijk. Vooraf is dan ook besloten om voor het opstellen van een monitoringsplan eerst een trillingsprognose op te stellen in combinatie met een zakkingsanalyse.

Monitoring

De Veendijk zelf is belangrijk voor dit project, maar er staan ook diverse woningen in de directe omgeving. De woningen zijn allemaal betrokken in een vooropname. Bij alle woningen, direct naast de nieuwbouw, zijn eveneens meetbouten aangebracht, ook in de Veendijk zijn diverse meetpunten aangebracht.

Uit de trillingspredictie bleek dat er uiterst nauwkeurig gemeten moest worden omdat de te verwachten trillingen relatief gezien hoog waren. Om dit uit te kunnen voeren is op diverse panden niet met een zogenaamde indicatieve meting gemonitord, maar juist  met een uitgebreide  meetmethode.

Tijdens de kritische werkzaamheden was onze meetploeg dagelijks op het werk om zakking in de omgeving te controleren. In nauw contact met de uitvoering, is het werk gecontroleerd uitgevoerd en zijn alle waarden binnen de gestelde grenzende gebleven.

Op dit project zijn er in het voortraject diverse bouwkundige opnamen uitgevoerd. Het merendeel waren exterieuropnamen, maar de gebouwen waar men met (zeer) gevoelige apparatuur werkt, is er ook een interieuropname gedaan. Mede door deze opname zijn de categorieën van diverse gebouwen vastgesteld voor de instellingen van de trillingsmetingen.

Ook zijn er diverse geluids- en fijnstofmeters geplaatst nabij de werkzaamheden. Deze meters zijn, samen met de trillingsmeters, tijdens het project met de werkzaamheden meeverhuisd. Zo kon er te allen tijde een goed beeld van de omgeving worden geschetst.

Verloop project

Na de opdracht hebben wij eerst een QuickScan van de omgeving uitgevoerd. Op deze manier weten wij wat voor objecten er in de directe omgeving aanwezig zijn. Vanwege de korte afstanden en het bouwen in de teen van de dijk, hebben wij eerst analyses uitgevoerd om de werkzaamheden te toetsen. Na het opstellen van het monitoringsplan is de daadwerkelijke monitoring in overleg met de uitvoering en bewoners opgestart.

Wat heeft de samenwerking met bbci Frijwijk voor de aannemer opgeleverd?

De klant heeft doormiddel van onze trillingsprognose en zakkingsanalyse een juiste funderingswijze kunnen kiezen. Hiermee kon voor de omgeving een veilige uitvoeringswijze gekozen worden. Door het “strenge” monitoringsregime is uiteindelijk ook voor een voordeligere funderingswijze gekozen. Door het werk langzaam begeleid uit te voeren hoefde bijvoorbeeld de damwanden niet gedrukt te worden, maar bleek trillen toch een haalbaar alternatief.

Zo ziet u, door vooraf ook naar de omgeving te kijken kunnen (enorme) kosten worden bespaard.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek