Waarom wordt een lintvoegmeting uitgevoerd?

Zeker bij de overweging om een woning of pand aan te schaffen, worden lintvoegmetingen uitgevoerd. Immers, lintvoegmetingen geven inzicht in scheefstand. En scheefstand kan wijzen op constructieve schade of een te zwakke fundering. Je wilt dus scheefstand uitsluiten. In deze blog buigt bbci Frijwijk zich over de vraag waarom je (nog meer) een lintvoegmeting zou moeten laten uitvoeren.

Wat is een lintvoegmeting?

Bij een lintvoegmeting worden de horizontale metselvoegen nauwkeurig opgemeten. Logisch, omdat wanneer de lintvoegen scheeflopen, je kunt aannemen dat het pand is verzakt. Immers, de lintvoegen liepen na de bouw nog wel volledig waterpas. De mate van afwijking van het waterpas niveau zegt dus alles over de verzakking en helaas ook vervorming van het pand. Echter, de snelheid waarmee het pand verzakt of vervormt is dan nog onbekend.

Wanneer wordt een lintvoegmeting uitgevoerd?

Bbci Frijwijk voert lintvoegmetingen uit om drie redenen. Ten eerste omdat je het vermoeden hebt dat een pand of woning verzakt of scheef is komen te staan. Je laat dan een lintvoegmeting ofwel een lintvoegpassing uitvoeren om dit (het liefst) uit te sluiten. Ook kies je voor een lintvoegmeting, om zicht te krijgen op hoe of waar in het pand de scheefstand is ontstaan. En ten derde kies je voor een lintvoegmeting omdat je advies nodig hebt over hoe je je pand kunt herstellen. Omdat scheefstand meestal veroorzaakt wordt door funderingsproblemen, geeft een lintvoegpassing, -meting of -onderzoek de eerste input voor een fundering herstelplan. Tenslotte geeft een lintvoegmeting ook duidelijkheid in de vervorming van een woning of pand sinds de bouw.

Welke alternatieven zijn er om inzicht te krijgen in scheefstand?

Een alternatief om scheefstand te constateren of uit te sluiten, is een vloerwaterpassing. Bbci Frijwijk meet dan op, of de vloer(en) nog steeds waterpas lopen. Immers, de vloer is ook per definitie volledig waterpas aangelegd. Een vloerwaterpassing kan de beste optie zijn wanneer je niet van de gehele constructieve eenheid (zoals van een blok woningen) de scheefstand wil weten, maar van bijvoorbeeld één enkele woning in dat blok. Zowel een vloerwaterpassing als een lintvoegmeting worden vaak opgepakt binnen het grotere geheel van een funderingsonderzoek of opleveringskeuring.

Welke beperkingen heeft een lintvoegmeting?

Belangrijk om op te merken, is dat lintvoegmetingen niet goed te herhalen zijn. Zowel vloerwaterpassingen als lintvoegmetingen zijn dan wel bijzonder nauwkeurig, wél tot 1mm nauwkeurig. Als het pand monitoring nodig heeft om het zakkingtempo te monitoren (en herhaling van de meting dus wel noodzakelijk is), is het verstandig om meetbouten te plaatsen. Dan kan je tot op 1mm nauwkeurig de meting herhalen.

Wie kiezen voor uitvoer van lintvoegmetingen?

Bbci Frijwijk voert al jaren lintvoegmetingen en vloerwaterpassingen uit. Veelal schakelen VvE’s (Verenigingen van Eigenaren), vastgoedbeheerders of pand-/woningeigenaren ons in. Wij ontvangen vooral veel verzoeken uit gebieden in Nederland waar veel funderingsproblemen zijn, zoals uit Amsterdam en de Zaanstreek, Rotterdam en Gouda.

Neem contact op bij vragen over lintvoegmetingen

Heeft u vragen of onderzoek naar scheefstand of verzakking? Schroom dan niet en neem contact op met bbci Frijwijk. U kunt een terugbelverzoek indienen, of ons bellen op nummer 010 – 281 84 44.

Lintvoegmeting bbci frijwijk

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek