Hoe kan een monitoring-expert helpen om projecten schadevrij uit te voeren?

Voor partijen die zich bezighouden met sloop-, bouw- en renovatieprojecten in binnenstedelijke gebieden, is het belangrijk om te weten hoe een monitoring-expert kan helpen om projecten schadevrij uit te voeren. Daarbij is het van belang om het verschil te kennen tussen enerzijds een schade-expert en anderzijds een monitoring-expert. In deze blog zal bbci Frijwijk dan ook de verschillen uitlichten tussen deze twee wel degelijk verschillende vakgebieden.

monitoring-expert bbci frijwijk
monitoring-expert bbci frijwijk
  • Dienstverlening op maat
  • NIVRE geregistreerd
  • VCA & KOMO gecertificeerd

Monitoring-experts versus schade-experts

Ervaring leert dat de termen monitoring-expert en schade-expert vaak door elkaar heen worden gebruikt. Toch zijn het compleet andere disciplines. Een monitoring-expert wordt ingeschakeld om te monitoren op risico’s van schade of hinder in de omgeving van een bouwproject. Een schade-expert is pas nodig wanneer er een schadeclaim uit de omgeving is ontvangen en de oorzaak en omvang van een schade onafhankelijk beoordeeld moet worden. De inzet van een schade-expert zorgt voor een juridische basis en helpt om te komen tot een onafhankelijke en rechtvaardige afhandeling van een schadeclaim. Het doel van de monitoring-expert is om te voorkomen dat er schade ontstaat.

NIVRE-geregistreerde monitoring-experts

Het NIVRE houdt onder meer een register bij van officieel geregistreerde en gekwalificeerde monitoring-experts. Dit register is online terug te vinden onder de noemer ‘Monitoring Bouw & Infra’. Op 1 januari 2005 is het NIVRE hiermee gestart, toen nog onder de naam ‘Opname Bouwkundig’, met als doel om meer uniformiteit te krijgen in de werkwijze en rapportage rondom omgevingsmonitoring op bouw- en infrawerken. De kwaliteit en ook de waardering van bouwkundige opnames binnen de bouw en infra is flink gestegen sinds de invoering van de onafhankelijke kwaliteitsnormering van het NIVRE.

Waarom een NIVRE monitoring-expert inschakelen?

  • Monitoring-experts worden met name ingeschakeld voor het uitvoeren van bouwkundige opnames. Bij deze opnames wordt de staat van de omgeving vastgelegd zoals deze was voor aanvang van (bouw)werkzaamheden. Enerzijds wordt in een opname vastgelegd dat schade of gebreken nog niet aanwezig waren voordat het project van start ging. Anderzijds kunnen opnames juist aantonen dat claims onterecht zijn omdat het betreffende object de schade al had voordat het project startte. Het is vanuit een gemeente of verzekeraar bijna een vanzelfsprekendheid dat er voorafgaand aan een bouwproject een bouwkundige opname uitgevoerd wordt, zéker bij projecten waar wordt geheid, gesloopt, een bouwkuip wordt aangelegd of bemaling plaatsvindt.
  • NIVRE-erkende monitoring-experts hanteren degelijke, afdoende opname-methodes waarbij gebreken altijd worden opgemerkt en nauwkeurig worden vastgelegd in zowel beeld (foto’s) als tekst. Erkende experts als bbci Frijwijk lopen de lijst van gedefinieerde opname-uitgangspunten na voor een volledige opname. In de praktijk binnen de bouw- en infrasector blijkt dat alle bij bouwschade betrokken partijen profijt hebben van de NIVRE-kwaliteitsnormering.

Bbci Frijwijk is NIVRE-geregistreerd monitoring-expert

Bbci staat in het NIVRE-register als monitoring-expert. Sta je in één van de 9 NIVRE registers, dan mag je één van de beschermde titels voeren. bbci Frijwijk en een aantal van haar experts voeren de naam NIVRE-re Wij staan namelijk in het desbetreffende register. bbci Frijwijk ondersteunt aannemers door omgevingsmonitoring op te zetten met als doel het minimaliseren van hinder en schade aan de omgeving. Daarnaast kan bbci Frijwijk zeker van toegevoegde waarde zijn bij de afhandeling van claims uit de omgeving. In eerste instantie door een compleet dossier aan te leveren van verzamelde monitorings- en omgevingsdata waaruit het onderstaande blijkt.

  • Claim wordt onterecht verhaald op het project: De schade was reeds aanwezig voor aanvang van de werkzaamheden of er is geen causaal verband tussen de werkzaamheden en schade.
  • De aannemer is op verantwoorde wijze omgegaan met de omgevingsrisico’s: Men heeft de juiste beheersmaatregelen getroffen om schade en hinder in de omgeving te voorkomen. Hierbij heeft men zich gehouden aan geldende (wettelijke) richtlijnen en besluiten.

Meer weten over de toegevoegde waarde van een monitoring-expert?

Interesse om, na het lezen van deze blog, concreet te ontdekken wat een monitoring-expert kan toevoegen aan het vergroten van de beheersbaarheid van een bouw- of infraproject? Neem dan zeker contact op met bbci Frijwijk via telefoonnummer 010-281 84 44. Wij zien uw belletje graag tegemoet.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek