Woonwagenlocaties

De herinrichting van woonwagenlocaties is met het aannemen van het nieuwe beleidskader een actueel thema geworden. Deze zomer is op 12 juli is het “beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid” in werking getreden. Hiermee neemt de Rijksoverheid afscheid van het uitsterfbeleid ten opzichte van woonwagenparken. Voorheen faciliteerde gemeentes geen nieuwe standplaatsen. Het doel was dat de kinderen van woonwagenbewoners in een normale woning zouden gaan wonen. Door het nieuwe beleid kunnen bewoners van deze locaties nu echter bij hun gemeente aankloppen voor de uitbreiding van het aantal standplaatsen. Wanneer hier behoefte aan is, moet de gemeente binnen redelijke termijn voor deze uitbreiding kunnen zorgen. Er zijn dus weer nieuwe mogelijkheden voor jongeren die graag in een woonwagenlocatie zouden willen wonen. Soms is er op deze locaties echter sprake van achterstallig onderhoud en een slechte indeling. Vandaar er steeds meer vraag is naar de herinrichting van woonwagenlocaties.

 

herinrichting van een woonwagenlocatie door bbci frijwijk

Wat is een woonwagenlocatie precies?

Theoretische definitie

Er is geen eenduidige beschrijving van een woonwagenlocatie. De officiële definities wan een woonwagen en standplaats staan beschreven in de Woningwet van 2014:

Woonwagen

een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst”.

Standplaats

“een kavel die is bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, van andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten.”

Woonwagens in de Praktijk

Bij een verplaatsbare woning wordt snel gedacht aan een verrijdbare woning op wielen. Tegenwoordig zijn woonwagens echter nauwelijks meer als verrijdbare woning te herkennen. Bij de meeste woonwagens zijn de wielen slechts symbolisch en kunnen hier niet mee verplaatst worden. Ze worden vaak zo gemonteerd om nog aan wettelijke eisen van de definitie van een woonwagen te voldoen. De verplaatsing van woonwagens is dus niet zo gemakkelijk. Hier is vaak groot en zwaar materieel voor nodig.

Wanneer Moet Een Woonwagenlocatie Opnieuw Ingericht Worden?

Er kunnen vele redenen zijn waarom een woonwagenkamp opnieuw ingericht moet worden.

Indeling van de Woningen

Het kan zo zijn dat een woonwagenlocatie in de loop der jaren steeds voller is komen te staan. Daarbij is niet goed nagedacht over de indeling van de locatie. Dit leidt ertoe dat de leefbaarheid en de brandveiligheid achteruitgaat. Wanneer de woonwagenlocatie niet meer aan de eisen voldoet, is ingrijpen noodzakelijk.

Achterstallig onderhoud

Daarnaast kan achterstallig onderhoud ertoe leiden dat een herinrichting van een woonwagenlocatie nodig is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de riolering. Soms is (gedeeltelijke) vervanging hiervan noodzakelijk.

 

Herinrichting van Woonwagenlocaties: Hoe werkt het?

Er komen veel risico’s kijken bij de herinrichting van een woonwagenlocatie. De verplaatsing van een woonwagen kan voor veel schade zorgen. bbci Frijwijk kan door jarenlange ervaring deze risico’s goed in kaart brengen. Voor de herinrichting kunnen wij helpen met de bouwkundige opname. Tijdens de herinrichting kunnen wij werkzaamheden monitoren.

De Bouwkundige opname van bbci Frijwijk voorkomt onterechte schadeclaims

Voordat de werkzaamheden van een herinrichting van een woonwagenlocatie plaatsvinden zal een bouwkundige opname uitgevoerd moeten worden. Dit is een nulmeting, oftewel rapport belendingen. Hierin worden de objecten in een bouwomgeving vastgelegd alvorens er risicovolle werkzaamheden gestart worden. De huidige gebreken worden in beeld gebracht, net als de afmetingen, hoogte, eventuele vervormingen van de constructie en afwerkingen van de woonwagen. Door de staat van objecten vast te leggen, kunnen onterechte schadeclaims voorkomen worden. Ook kan er een nulmeting worden gedaan met betrekking tot trillingen.

Met deze nulmetingen als ijkpunt, worden de tussenopname en eindopname uitgevoerd. Zo kan worden vastgesteld welke gevolgen de werkzaamheden hebben gehad voor de omgeving.

Bbci Frijwijk is de expert in de monitoring van risicovolle werkzaamheden

Tijdens de herinrichting kan bbci Frijwijk de werkzaamheden monitoren. Afhankelijk van de risico’s kunnen wij bijvoorbeeld een trillingsmeting of geluidsmeting uitvoeren. De bouwwerkzaamheden die komen kijken bij de herinrichting kunnen veel trillingen en geluid voortbrengen. Voor de werkzaamheden beginnen, bekijken wij samen met de klant aan welke normen moet worden voldaan en welke risico’s er zijn. Zo kunnen wij met onze meetapparatuur waarschuwen voordat de grenswaarden worden overtreden.

Herinrichting Woonwagenlocaties met bbci Frijwijk

Kortom, bij de herinrichting van woonwagenlocaties is bbci Frijwijk uw ideale partner. Wij hebben de kennis en ervaring om de risico’s in kaart te brengen en de werkzaamheden te monitoren.

Heb je na het lezen van deze blog vragen of opmerkingen of wil je weten wat bbci Frijwijk voor je kan betekenen als het gaat om de herinrichting van woonwagenlocaties? Neem contact met ons op of vraag een gratis en vrijblijvende offerte aan.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek